DOELGROEPEN

U kan bij Logopedie Kwenenbos terecht voor diagnostiek en behandeling van volgende stoornissen:

Leerstoornissen

3 luiken:

> Dyscalculie: hardnekkige problemen op vlak van rekenen.
> Dyslexie: hardnekkige problemen op vlak van lezen.
> Dysorthografie: hardnekkige problemen op vlak van schrijven. 

Articulatie

Het vereenvoudigen van de spraak (fonologische stoornis) of moeite met de motorische productie van een klank (fonetische stoornis). De verstaanbaarheid wordt door beide stoornissen beïnvloed.

Taal

Talige problematiek kan zich zowel expressief (produceren van taal) als receptief (begrijpen van taal) uiten. Enkele mogelijke kenmerken:

> (nog) niet of nauwelijks spreken;

> onjuist reageren op vragen;

> geringe woordenschat;

> opdrachten niet begrijpen;

> problemen met meervouden, trappen van vergelijking, verkleinwoorden en het vervoegen van werkwoorden;

> geen goede zinnen kunnen vormen;

> moeite met het onder woorden brengen van gedachten.

Eet- en drinkproblematiek

Eet- en drinkproblematiek kan zich bij jonge kinderen op verschillende manieren uiten. Enkele voorbeelden:

> problemen met het drinken uit de borst of fles, denk hierbij aan knoeien, verslikken, coördineren van ademen, zuigen en slikken;

> verslikken, kokhalzen of veel spugen;

> moeite met de overgang naar kauwbaar eten;

> moeite met het drinken uit een beker;

> weigering van voeding waardoor de maaltijd een strijd wordt voor u en/of uw kind.

Myofunctionele stoornissen

Mogelijke afwijkende mondgewoonten: afwijkend slikken, afwijkende tongrustpositie (vb. interdentaal), habitueel mondademen, duimzuigen. Deze gewoonten hebben negatieve gevolgen voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Ze verstoren het evenwicht van het functioneren van de spieren in en om de mond.